Höst

Dagarna går, årstiderna skiftar, allting är likadant fast ändå inte. Jag känner mig stundom starkare men osäkerheten håller sig kvar. Jag har så många mål och idéer, tyvärr så håller jag mig själv tillbaka. Som så många gånger tidigare så lever jag i mitt inre. Har så mycket att ge men det är det bara jag som vet. Så starka åsikter och värderingar som tystas innan jag hinner avsluta första meningen. Frid är målet.
Tankar | |
Upp